Adună fracțiile: 7/82 + 16 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
7/82 + 16

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 7/82 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
7 e număr prim;
82 = 2 × 41;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


16 + 7/82 = 16 7/82

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

16 + 7/82 =


(16 × 82)/82 + 7/82 =


(16 × 82 + 7)/82 =


1.319/82

Ca număr zecimal:

16 + 7/82 =


16 + 7 : 82 ≈


16,085365853659 ≈


16,09

Ca procentaj:

16,085365853659 =


16,085365853659 × 100/100 =


(16,085365853659 × 100)/100 =


1.608,536585365854/100


1.608,536585365854% ≈


1.608,54%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
7/82 + 16 = 16 7/82

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
7/82 + 16 = 1.319/82

Ca număr zecimal:
7/82 + 16 ≈ 16,09

Ca procentaj:
7/82 + 16 ≈ 1.608,54%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 11/90 - 28/8

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

7/82 + 16 = ? 07 dec, 08:45 EET (UTC +2)
8/41 - 15/11 - 18/11 + 27/17 - 15/16 = ? 07 dec, 08:44 EET (UTC +2)
15/16 - 3/41 + 8 = ? 07 dec, 08:44 EET (UTC +2)
31/120 - 25/121 = ? 07 dec, 08:43 EET (UTC +2)
4/7 + 5/9 + 1/2 = ? 07 dec, 08:42 EET (UTC +2)
28 - 24/12 = ? 07 dec, 08:42 EET (UTC +2)
49/3.222 + 10 = ? 07 dec, 08:41 EET (UTC +2)
7/25 + 9/35 = ? 07 dec, 08:41 EET (UTC +2)
136/2.485 + 24 = ? 07 dec, 08:41 EET (UTC +2)
- 725/11 - 24/13 - 9/8 - 13/4 = ? 07 dec, 08:41 EET (UTC +2)
- 13/62 - 7/289 + 24 = ? 07 dec, 08:40 EET (UTC +2)
- 32/2.820 + 33 = ? 07 dec, 08:40 EET (UTC +2)
- 13/10 + 5/19 + 45/71 - 11/24 - 11/12 - 6/28 = ? 07 dec, 08:40 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: