Adună fracțiile: 6/106 + 10.060/100 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
6/106 + 10.060/100

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 6/106 = (2 × 3)/(2 × 53) = ((2 × 3) : 2)/((2 × 53) : 2) = 3/53;


Fracția: 10.060/100 = (22 × 5 × 503)/(22 × 52) = ((22 × 5 × 503) : (22 × 5))/((22 × 52) : (22 × 5)) = 503/5;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

6/106 + 10.060/100 =


3/53 + 503/5

Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 503/5


503 : 5 = 100 și rest = 3 => 503 = 100 × 5 + 3


503/5 = (100 × 5 + 3)/5 = (100 × 5)/5 + 3/5 = 100 + 3/5;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

3/53 + 503/5 =


3/53 + 100 + 3/5 =


100 + 3/53 + 3/5

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


53 e număr prim;


5 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (53; 5) = 5 × 53 = 265


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 3/53 este 265 : 53 = (5 × 53) : 53 = 5;


Pt. fracția: 3/5 este 265 : 5 = (5 × 53) : 5 = 53;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

100 + 3/53 + 3/5 =


100 + (5 × 3)/(5 × 53) + (53 × 3)/(53 × 5) =


100 + 15/265 + 159/265 =


100 + (15 + 159)/265 =


100 + 174/265

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

174/265 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


174 = 2 × 3 × 29;


265 = 5 × 53;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


100 + 174/265 = 100 174/265

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

100 + 174/265 =


(100 × 265)/265 + 174/265 =


(100 × 265 + 174)/265 =


26.674/265

Ca număr zecimal:

100 + 174/265 =


100 + 174 : 265 ≈


100,656603773585 ≈


100,66

Ca procentaj:

100,656603773585 =


100,656603773585 × 100/100 =


(100,656603773585 × 100)/100 =


10.065,660377358491/100


10.065,660377358491% ≈


10.065,66%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
6/106 + 10.060/100 = 100 174/265

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
6/106 + 10.060/100 = 26.674/265

Ca număr zecimal:
6/106 + 10.060/100 ≈ 100,66

Ca procentaj:
6/106 + 10.060/100 ≈ 10.065,66%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 14/118 - 10.069/106

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

6/106 + 10.060/100 = ? 24 ian, 07:26 EET (UTC +2)
64 - 542 = ? 24 ian, 07:26 EET (UTC +2)
- 24/30 - 23/31 = ? 24 ian, 07:25 EET (UTC +2)
1/4 - 7/48 = ? 24 ian, 07:25 EET (UTC +2)
- 16/10 - 34/8 = ? 24 ian, 07:25 EET (UTC +2)
4 + 1/6 + 2 + 7/8 + 1 + 24 = ? 24 ian, 07:25 EET (UTC +2)
24/26 - 13/342.732 - 25/44 = ? 24 ian, 07:24 EET (UTC +2)
3/5 - 2/10 = ? 24 ian, 07:24 EET (UTC +2)
4/21 - 19/20 = ? 24 ian, 07:24 EET (UTC +2)
1/2 + 2/8 + 3/8 + 3/8 + 2 = ? 24 ian, 07:24 EET (UTC +2)
16/1.718 + 52 = ? 24 ian, 07:24 EET (UTC +2)
7/8 + 11/12 + 5/6 + 5 + 8 = ? 24 ian, 07:24 EET (UTC +2)
3/4 - 2/3 = ? 24 ian, 07:23 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: