Adună fracțiile: 67/893 + 5.191/4 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
67/893 + 5.191/4

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 67/893 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
67 e număr prim;
893 = 19 × 47;


Fracția: 5.191/4 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
5.191 = 29 × 179;
4 = 22;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 5.191/4


5.191 : 4 = 1.297 și rest = 3 => 5.191 = 1.297 × 4 + 3


5.191/4 = (1.297 × 4 + 3)/4 = (1.297 × 4)/4 + 3/4 = 1.297 + 3/4;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

67/893 + 5.191/4 =


67/893 + 1.297 + 3/4 =


1.297 + 67/893 + 3/4

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


893 = 19 × 47;


4 = 22;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (893; 4) = 22 × 19 × 47 = 3.572


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 67/893 este 3.572 : 893 = (22 × 19 × 47) : (19 × 47) = 4;


Pt. fracția: 3/4 este 3.572 : 4 = (22 × 19 × 47) : 22 = 893;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

1.297 + 67/893 + 3/4 =


1.297 + (4 × 67)/(4 × 893) + (893 × 3)/(893 × 4) =


1.297 + 268/3.572 + 2.679/3.572 =


1.297 + (268 + 2.679)/3.572 =


1.297 + 2.947/3.572

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

2.947/3.572 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


2.947 = 7 × 421;


3.572 = 22 × 19 × 47;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


1.297 + 2.947/3.572 = 1.297 2.947/3.572

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

1.297 + 2.947/3.572 =


(1.297 × 3.572)/3.572 + 2.947/3.572 =


(1.297 × 3.572 + 2.947)/3.572 =


4.635.831/3.572

Ca număr zecimal:

1.297 + 2.947/3.572 =


1.297 + 2.947 : 3.572 ≈


1.297,825027995521 ≈


1.297,83

Ca procentaj:

1.297,825027995521 =


1.297,825027995521 × 100/100 =


(1.297,825027995521 × 100)/100 =


129.782,502799552072/100


129.782,502799552072% ≈


129.782,5%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
67/893 + 5.191/4 = 1.297 2.947/3.572

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
67/893 + 5.191/4 = 4.635.831/3.572

Ca număr zecimal:
67/893 + 5.191/4 ≈ 1.297,83

Ca procentaj:
67/893 + 5.191/4 ≈ 129.782,5%

Cum se adună fracțiile ordinare:
76/898 + 5.201/13

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

67/893 + 5.191/4 = ? 24 ian, 08:01 EET (UTC +2)
1 - 1/2 - 1/31 + 2 - 1/41 + 3 - 1/5 - 1/4 = ? 24 ian, 08:01 EET (UTC +2)
288/144.096 + 144.072/1.440 = ? 24 ian, 08:01 EET (UTC +2)
11/851 + 55 = ? 24 ian, 08:01 EET (UTC +2)
1/30 + 1/40 + 1/60 = ? 24 ian, 08:01 EET (UTC +2)
6/39 - 27/10 = ? 24 ian, 08:00 EET (UTC +2)
- 3/11 + 6/18 - 9/21 + 8/7 - 14/5 + 3/10 - 14/9 = ? 24 ian, 07:59 EET (UTC +2)
2.113/1.653 + 32 = ? 24 ian, 07:59 EET (UTC +2)
2/8 + 15/24 + 2/4 = ? 24 ian, 07:58 EET (UTC +2)
10/115 + 9 = ? 24 ian, 07:58 EET (UTC +2)
64/25 - 21/11 = ? 24 ian, 07:58 EET (UTC +2)
- 9/27 - 9/19 = ? 24 ian, 07:57 EET (UTC +2)
6/8 - 36/24 = ? 24 ian, 07:57 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: