Adună fracțiile: 5/6 + 3/7 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
5/6 + 3/7

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 5/6 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
5 e număr prim;
6 = 2 × 3;


Fracția: 3/7 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
3 e număr prim;
7 e număr prim;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


6 = 2 × 3;


7 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (6; 7) = 2 × 3 × 7 = 42


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 5/6 este 42 : 6 = (2 × 3 × 7) : (2 × 3) = 7;


Pt. fracția: 3/7 este 42 : 7 = (2 × 3 × 7) : 7 = 6;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

5/6 + 3/7 =


(7 × 5)/(7 × 6) + (6 × 3)/(6 × 7) =


35/42 + 18/42 =


(35 + 18)/42 =


53/42

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

53/42 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


53 e număr prim;


42 = 2 × 3 × 7;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


53 : 42 = 1 și rest = 11 =>


53 = 1 × 42 + 11 =>


53/42 =


(1 × 42 + 11)/42 =


1 + 11/42 =


1 11/42

Ca număr zecimal:

1 + 11/42 =


1 + 11 : 42 ≈


1,261904761905 ≈


1,26

Ca procentaj:

1,261904761905 =


1,261904761905 × 100/100 =


(1,261904761905 × 100)/100 =


126,190476190476/100


126,190476190476% ≈


126,19%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
5/6 + 3/7 = 53/42

Ca fracție mixtă:
5/6 + 3/7 = 1 11/42

Ca număr zecimal:
5/6 + 3/7 ≈ 1,26

Ca procentaj:
5/6 + 3/7 ≈ 126,19%

Cum se scad fracțiile ordinare:
9/16 - 5/17

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

5/6 + 3/7 = ? 16 oct, 20:02 EET (UTC +2)
1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 + 1/110 = ? 16 oct, 20:02 EET (UTC +2)
15 + 5/8 + 14 + 4/9 + 7 + 7/9 + 5 + 17/18 = ? 16 oct, 20:01 EET (UTC +2)
- 17 - 22 = ? 16 oct, 20:01 EET (UTC +2)
3/8 + 5/6 + 7/12 = ? 16 oct, 20:01 EET (UTC +2)
9/40 + 7/6 = ? 16 oct, 20:01 EET (UTC +2)
1/3 + 2/9 = ? 16 oct, 20:01 EET (UTC +2)
- 1/90 - 1/30 + 0/5 = ? 16 oct, 20:01 EET (UTC +2)
- 6/282 - 4/415 + 10/370 = ? 16 oct, 20:01 EET (UTC +2)
- 17/45 + 15/24 = ? 16 oct, 20:01 EET (UTC +2)
1/12 + 1/24 = ? 16 oct, 20:01 EET (UTC +2)
21/33 - 13/39 = ? 16 oct, 20:01 EET (UTC +2)
25/37 + 17/39 - 13/38 = ? 16 oct, 20:01 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: