Adună fracțiile: 5/32 + 1/4 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
5/32 + 1/4

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 5/32 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
5 e număr prim;
32 = 25;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


32 = 25;


4 = 22;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (32; 4) = 25 = 32


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 5/32 este 32 : 32 = 1;


Pt. fracția: 1/4 este 32 : 4 = 25 : 22 = 8;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

5/32 + 1/4 =


(1 × 5)/(1 × 32) + (8 × 1)/(8 × 4) =


5/32 + 8/32 =


(5 + 8)/32 =


13/32

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

13/32 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


13 e număr prim;


32 = 25;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca număr zecimal:

13/32 =


13 : 32 =


0,40625 ≈


0,41

Ca procentaj:

0,40625 =


0,40625 × 100/100 =


(0,40625 × 100)/100 =


40,625/100 =


40,625% ≈


40,63%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă (numărător < numitor):
5/32 + 1/4 = 13/32

Ca număr zecimal:
5/32 + 1/4 ≈ 0,41

Ca procentaj:
5/32 + 1/4 ≈ 40,63%

Cum se scad fracțiile ordinare:
8/43 - 6/10

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

2/9 + 5/9 + 4/9 = ? 16 oct, 19:35 EET (UTC +2)
5/32 + 1/4 = ? 16 oct, 19:35 EET (UTC +2)
1 + 3/4 + 3 + 4 = ? 16 oct, 19:35 EET (UTC +2)
26/15 + 20/36 - 31/16 - 21/36 + 41/27 + 33/18 - 35/21 + 33/21 = ? 16 oct, 19:35 EET (UTC +2)
- 27/18 - 17/34 + 26/14 - 25/35 + 31/21 + 35/20 = ? 16 oct, 19:34 EET (UTC +2)
11/12 - 7/18 = ? 16 oct, 19:34 EET (UTC +2)
73/8 + 22/5 + 21 + 40 = ? 16 oct, 19:34 EET (UTC +2)
- 24/9 + 23/95 + 21/14 - 7/21 + 34/8 + 26/9 = ? 16 oct, 19:34 EET (UTC +2)
6/10 + 7/120 + 8/345 = ? 16 oct, 19:34 EET (UTC +2)
- 6/3 + 106/153 = ? 16 oct, 19:34 EET (UTC +2)
- 39/63 + 11/22 = ? 16 oct, 19:34 EET (UTC +2)
- 7/10 - 4/15 = ? 16 oct, 19:34 EET (UTC +2)
53/25 + 25/47 = ? 16 oct, 19:34 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: