Adună fracțiile: 53/1.035 + 6.152 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
53/1.035 + 6.152

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 53/1.035 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
53 e număr prim;
1.035 = 32 × 5 × 23;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


6.152 + 53/1.035 = 6.152 53/1.035

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

6.152 + 53/1.035 =


(6.152 × 1.035)/1.035 + 53/1.035 =


(6.152 × 1.035 + 53)/1.035 =


6.367.373/1.035

Ca număr zecimal:

6.152 + 53/1.035 =


6.152 + 53 : 1.035 ≈


6.152,051207729469 ≈


6.152,05

Ca procentaj:

6.152,051207729469 =


6.152,051207729469 × 100/100 =


(6.152,051207729469 × 100)/100 =


615.205,12077294686/100


615.205,12077294686% ≈


615.205,12%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
53/1.035 + 6.152 = 6.152 53/1.035

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
53/1.035 + 6.152 = 6.367.373/1.035

Ca număr zecimal:
53/1.035 + 6.152 ≈ 6.152,05

Ca procentaj:
53/1.035 + 6.152 ≈ 615.205,12%

Cum se scad fracțiile ordinare:
55/1.044 - 6.162/9

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

53/1.035 + 6.152 = ? 07 dec, 08:13 EET (UTC +2)
1/202 + 203/204 + 205/206 + 206/207 + 208/209 + 20 = ? 07 dec, 08:13 EET (UTC +2)
- 24/39 + 130/13 = ? 07 dec, 08:13 EET (UTC +2)
2/33 + 3 = ? 07 dec, 08:12 EET (UTC +2)
3/607 + 88 = ? 07 dec, 08:12 EET (UTC +2)
12/648 + 1/675 = ? 07 dec, 08:12 EET (UTC +2)
12/4 + 29/19 = ? 07 dec, 08:12 EET (UTC +2)
2/3 + 3/7 + 5/14 + 4/21 + 7/42 + 17 + 21 = ? 07 dec, 08:11 EET (UTC +2)
16/105 - 8/311 - 9/711 = ? 07 dec, 08:11 EET (UTC +2)
1/103 + 100 = ? 07 dec, 08:11 EET (UTC +2)
35/21 - 32/17 = ? 07 dec, 08:11 EET (UTC +2)
2/556 + 77 = ? 07 dec, 08:11 EET (UTC +2)
17/15 - 1/3 = ? 07 dec, 08:10 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: