Adună fracțiile: 47/9 + 117/9 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
47/9 + 117/9

Fracțiile au același numitor, operăm doar cu numărătorii:

47/9 + 117/9 =


(47 + 117)/9 =


164/9

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

164/9 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


164 = 22 × 41;


9 = 32;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


164 : 9 = 18 și rest = 2 =>


164 = 18 × 9 + 2 =>


164/9 =


(18 × 9 + 2)/9 =


18 + 2/9 =


18 2/9

Ca număr zecimal:

18 + 2/9 =


18 + 2 : 9 ≈


18,222222222222 ≈


18,22

Ca procentaj:

18,222222222222 =


18,222222222222 × 100/100 =


(18,222222222222 × 100)/100 =


1.822,222222222222/100


1.822,222222222222% ≈


1.822,22%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
47/9 + 117/9 = 164/9

Ca fracție mixtă:
47/9 + 117/9 = 18 2/9

Ca număr zecimal:
47/9 + 117/9 ≈ 18,22

Ca procentaj:
47/9 + 117/9 ≈ 1.822,22%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 54/11 - 123/17

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

47/9 + 117/9 = ? 16 oct, 20:58 EET (UTC +2)
60/60 + 40/60 = ? 16 oct, 20:57 EET (UTC +2)
19/5 - 66/4 = ? 16 oct, 20:57 EET (UTC +2)
10/20 + 9/19 = ? 16 oct, 20:57 EET (UTC +2)
3/4 + 29 = ? 16 oct, 20:57 EET (UTC +2)
1/3 + 4/5 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
- 4/15 - 3/10 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
- 8/16 + 7/19 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
12/43 + 6/17 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
49/16 + 1 + 16 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
56 - 23 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
7/18 + 5 + 5 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
- 6/48 + 7/66 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: