Adună fracțiile: 4/5 - 2/153 + 10 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
4/5 - 2/153 + 10

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 4/5 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
4 = 22;
5 e număr prim;


Fracția: - 2/153 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
2 e număr prim;
153 = 32 × 17;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


5 e număr prim;


153 = 32 × 17;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (5; 153) = 32 × 5 × 17 = 765


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 4/5 este 765 : 5 = (32 × 5 × 17) : 5 = 153;


Pt. fracția: - 2/153 este 765 : 153 = (32 × 5 × 17) : (32 × 17) = 5;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

10 + 4/5 - 2/153 =


10 + (153 × 4)/(153 × 5) - (5 × 2)/(5 × 153) =


10 + 612/765 - 10/765 =


10 + (612 - 10)/765 =


10 + 602/765

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

602/765 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


602 = 2 × 7 × 43;


765 = 32 × 5 × 17;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


10 + 602/765 = 10 602/765

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

10 + 602/765 =


(10 × 765)/765 + 602/765 =


(10 × 765 + 602)/765 =


8.252/765

Ca număr zecimal:

10 + 602/765 =


10 + 602 : 765 ≈


10,786928104575 ≈


10,79

Ca procentaj:

10,786928104575 =


10,786928104575 × 100/100 =


(10,786928104575 × 100)/100 =


1.078,692810457516/100


1.078,692810457516% ≈


1.078,69%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
4/5 - 2/153 + 10 = 10 602/765

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
4/5 - 2/153 + 10 = 8.252/765

Ca număr zecimal:
4/5 - 2/153 + 10 ≈ 10,79

Ca procentaj:
4/5 - 2/153 + 10 ≈ 1.078,69%

Cum se adună fracțiile ordinare:
- 6/13 + 9/159 - 17/5

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

4/5 - 2/153 + 10 = ? 07 dec, 08:47 EET (UTC +2)
- 22/116 + 15 = ? 07 dec, 08:46 EET (UTC +2)
- 9/51 - 12/34 = ? 07 dec, 08:46 EET (UTC +2)
5/9 - 13/21 = ? 07 dec, 08:46 EET (UTC +2)
13/9 + 8/34 = ? 07 dec, 08:45 EET (UTC +2)
7/242 + 151/6 - 3/8 = ? 07 dec, 08:45 EET (UTC +2)
5/98 + 13 = ? 07 dec, 08:45 EET (UTC +2)
7/165 + 16 = ? 07 dec, 08:45 EET (UTC +2)
1/601 + 201/30 = ? 07 dec, 08:45 EET (UTC +2)
1/301 + 291/28 = ? 07 dec, 08:45 EET (UTC +2)
7/82 + 16 = ? 07 dec, 08:45 EET (UTC +2)
8/41 - 15/11 - 18/11 + 27/17 - 15/16 = ? 07 dec, 08:44 EET (UTC +2)
15/16 - 3/41 + 8 = ? 07 dec, 08:44 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: