Adună fracțiile: 4/161 + 2 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
4/161 + 2

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 4/161 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
4 = 22;
161 = 7 × 23;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


2 + 4/161 = 2 4/161

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

2 + 4/161 =


(2 × 161)/161 + 4/161 =


(2 × 161 + 4)/161 =


326/161

Ca număr zecimal:

2 + 4/161 =


2 + 4 : 161 ≈


2,024844720497 ≈


2,02

Ca procentaj:

2,024844720497 =


2,024844720497 × 100/100 =


(2,024844720497 × 100)/100 =


202,484472049689/100


202,484472049689% ≈


202,48%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
4/161 + 2 = 2 4/161

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
4/161 + 2 = 326/161

Ca număr zecimal:
4/161 + 2 ≈ 2,02

Ca procentaj:
4/161 + 2 ≈ 202,48%

Cum se scad fracțiile ordinare:
7/166 - 8/10

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

4/161 + 2 = ? 24 ian, 06:49 EET (UTC +2)
4/13 + 21/12 - 8/17 = ? 24 ian, 06:49 EET (UTC +2)
- 7/346 + 9 = ? 24 ian, 06:49 EET (UTC +2)
12/217 + 10.918/90 = ? 24 ian, 06:49 EET (UTC +2)
1/2.131 + 412.012 = ? 24 ian, 06:49 EET (UTC +2)
- 10/55 - 13/320 - 14/3.019 + 21/10 - 16/34 + 12/124 + 7/1.022 + 113.123/12 - 833.268/10 = ? 24 ian, 06:48 EET (UTC +2)
7/37 + 85/41.124 = ? 24 ian, 06:48 EET (UTC +2)
- 49/28 - 49/28 = ? 24 ian, 06:48 EET (UTC +2)
1/5 + 1/30 + 1/10 = ? 24 ian, 06:48 EET (UTC +2)
5/97 - 25/6 = ? 24 ian, 06:48 EET (UTC +2)
8/9 - 1/3 - 1/2 = ? 24 ian, 06:48 EET (UTC +2)
- 30/8 - 214/5 + 211/8 + 210/9 + 211/30 + 209/132 - 203/635 + 205/3.133 + 203/15.632 = ? 24 ian, 06:48 EET (UTC +2)
11/44 + 95/61 + 3 = ? 24 ian, 06:48 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: