Adună fracțiile: 4/151 + 5 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
4/151 + 5

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 4/151 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
4 = 22;
151 e număr prim;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


5 + 4/151 = 5 4/151

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

5 + 4/151 =


(5 × 151)/151 + 4/151 =


(5 × 151 + 4)/151 =


759/151

Ca număr zecimal:

5 + 4/151 =


5 + 4 : 151 ≈


5,026490066225 ≈


5,03

Ca procentaj:

5,026490066225 =


5,026490066225 × 100/100 =


(5,026490066225 × 100)/100 =


502,649006622517/100


502,649006622517% ≈


502,65%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
4/151 + 5 = 5 4/151

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
4/151 + 5 = 759/151

Ca număr zecimal:
4/151 + 5 ≈ 5,03

Ca procentaj:
4/151 + 5 ≈ 502,65%

Cum se adună fracțiile ordinare:
6/163 + 17/10

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

4/151 + 5 = ? 27 ian, 05:30 EET (UTC +2)
1/701 + 4.991/501 = ? 27 ian, 05:30 EET (UTC +2)
19/652.136 - 1/2 = ? 27 ian, 05:30 EET (UTC +2)
- 4/1.310 + 114/105 + 59 = ? 27 ian, 05:30 EET (UTC +2)
- 138/31 + 48/32 = ? 27 ian, 05:29 EET (UTC +2)
11/201.640 - 4/15 = ? 27 ian, 05:29 EET (UTC +2)
9/1.319 + 13 = ? 27 ian, 05:29 EET (UTC +2)
20.035/5.239 - 13/10 = ? 27 ian, 05:29 EET (UTC +2)
1/701 + 4.991/501 = ? 27 ian, 05:28 EET (UTC +2)
1/6 - 1/36 = ? 27 ian, 05:28 EET (UTC +2)
- 62/127 - 49/129 - 54/118 = ? 27 ian, 05:28 EET (UTC +2)
125/1.005 + 103.434 = ? 27 ian, 05:28 EET (UTC +2)
- 62/127 - 49/129 - 54/118 = ? 27 ian, 05:28 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: