Adună fracțiile: 4/1.030 + 100 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
4/1.030 + 100

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 4/1.030 = 22/(2 × 5 × 103) = (22 : 2)/((2 × 5 × 103) : 2) = 2/515;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

4/1.030 + 100 =


2/515 + 100 =


100 + 2/515

Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


100 + 2/515 = 100 2/515

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

100 + 2/515 =


(100 × 515)/515 + 2/515 =


(100 × 515 + 2)/515 =


51.502/515

Ca număr zecimal:

100 + 2/515 =


100 + 2 : 515 ≈


100,003883495146 ≈


100

Ca procentaj:

100,003883495146 =


100,003883495146 × 100/100 =


(100,003883495146 × 100)/100 =


10.000,388349514563/100


10.000,388349514563% ≈


10.000,39%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
4/1.030 + 100 = 100 2/515

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
4/1.030 + 100 = 51.502/515

Ca număr zecimal:
4/1.030 + 100 ≈ 100

Ca procentaj:
4/1.030 + 100 ≈ 10.000,39%

Cum se adună fracțiile ordinare:
- 12/1.038 + 110/9

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

4/1.030 + 100 = ? 24 ian, 07:23 EET (UTC +2)
41/241 + 120 = ? 24 ian, 07:22 EET (UTC +2)
28/64 + 42/11 + 176 + 45 = ? 24 ian, 07:21 EET (UTC +2)
- 26/3.618 + 30 - 19/24 - 27/23 - 35/23 = ? 24 ian, 07:21 EET (UTC +2)
13/271 + 81 = ? 24 ian, 07:21 EET (UTC +2)
13/271 + 81 = ? 24 ian, 07:20 EET (UTC +2)
3/5 - 7/15 = ? 24 ian, 07:20 EET (UTC +2)
7 + 1/9 + 3 + 5/6 + 17 + 18 = ? 24 ian, 07:20 EET (UTC +2)
- 9/27 - 9/40 = ? 24 ian, 07:20 EET (UTC +2)
1/75 + 153/7 = ? 24 ian, 07:19 EET (UTC +2)
24 = ? 24 ian, 07:19 EET (UTC +2)
10/610 + 15 = ? 24 ian, 07:19 EET (UTC +2)
29/72 + 3/8 = ? 24 ian, 07:18 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: