Scade fracțiile: 3/4 - 4/12 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
3/4 - 4/12

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 3/4 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
3 e număr prim;
4 = 22;


Fracția: - 4/12 = - 22/(22 × 3) = - (22 : 22 )/((22 × 3) : 22 ) = - 1/3;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

3/4 - 4/12 =


3/4 - 1/3

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


4 = 22;


3 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (4; 3) = 22 × 3 = 12


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 3/4 este 12 : 4 = (22 × 3) : 22 = 3;


Pt. fracția: - 1/3 este 12 : 3 = (22 × 3) : 3 = 4;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

3/4 - 1/3 =


(3 × 3)/(3 × 4) - (4 × 1)/(4 × 3) =


9/12 - 4/12 =


(9 - 4)/12 =


5/12

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

5/12 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


5 e număr prim;


12 = 22 × 3;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca număr zecimal:

5/12 =


5 : 12 ≈


0,416666666667 ≈


0,42

Ca procentaj:

0,416666666667 =


0,416666666667 × 100/100 =


(0,416666666667 × 100)/100 =


41,666666666667/100


41,666666666667% ≈


41,67%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă (numărător < numitor):
3/4 - 4/12 = 5/12

Ca număr zecimal:
3/4 - 4/12 ≈ 0,42

Ca procentaj:
3/4 - 4/12 ≈ 41,67%

Cum se adună fracțiile ordinare:
- 6/16 + 12/20

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

3/4 - 4/12 = ? 24 feb, 18:56 EET (UTC +2)
6 - 5/8 = ? 24 feb, 18:56 EET (UTC +2)
- 9/14 - 3/19 = ? 24 feb, 18:55 EET (UTC +2)
5/84 + 16 = ? 24 feb, 18:55 EET (UTC +2)
7/105 + 3 = ? 24 feb, 18:55 EET (UTC +2)
5/37 + 49/5.147 + 76 = ? 24 feb, 18:54 EET (UTC +2)
7/2.529 + 35 = ? 24 feb, 18:54 EET (UTC +2)
1/84 + 39/22.324 = ? 24 feb, 18:54 EET (UTC +2)
1/37 + 27 = ? 24 feb, 18:54 EET (UTC +2)
31/14 - 21/8 = ? 24 feb, 18:54 EET (UTC +2)
7/3 + 3/7 = ? 24 feb, 18:54 EET (UTC +2)
3/105 + 63/8 = ? 24 feb, 18:54 EET (UTC +2)
1/4 + 7/8 + 5 + 1/4 + 1/2 + 1 + 1/4 + 7/8 = ? 24 feb, 18:54 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: