Adună fracțiile: 3/100 + 4/10 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
3/100 + 4/10

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 3/100 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
3 e număr prim;
100 = 22 × 52;


Fracția: 4/10 = 22/(2 × 5) = (22 : 2)/((2 × 5) : 2) = 2/5;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

3/100 + 4/10 =


3/100 + 2/5

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


100 = 22 × 52;


5 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (100; 5) = 22 × 52 = 100


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 3/100 este 100 : 100 = 1;


Pt. fracția: 2/5 este 100 : 5 = (22 × 52) : 5 = 20;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

3/100 + 2/5 =


(1 × 3)/(1 × 100) + (20 × 2)/(20 × 5) =


3/100 + 40/100 =


(3 + 40)/100 =


43/100

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

43/100 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


43 e număr prim;


100 = 22 × 52;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca număr zecimal:

43/100 =


43 : 100 =


0,43

Ca procentaj:

0,43 =


0,43 × 100/100 =


(0,43 × 100)/100 =


43/100 =


43%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă (numărător < numitor):
3/100 + 4/10 = 43/100

Ca număr zecimal:
3/100 + 4/10 = 0,43

Ca procentaj:
3/100 + 4/10 = 43%

Cum se adună fracțiile ordinare:
- 10/107 + 8/17

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

3/100 + 4/10 = ? 16 oct, 19:41 EET (UTC +2)
11/5 - 9/19 - 12/4 - 14/19 = ? 16 oct, 19:41 EET (UTC +2)
- 10/27 + 9/24 = ? 16 oct, 19:41 EET (UTC +2)
- 35/30 + 17/38 = ? 16 oct, 19:41 EET (UTC +2)
- 24/9 + 22/14 - 17/40 = ? 16 oct, 19:41 EET (UTC +2)
12/15 - 7/10 = ? 16 oct, 19:41 EET (UTC +2)
41/152 + 15/32 = ? 16 oct, 19:41 EET (UTC +2)
- 23/7 - 28/8 - 16/10 + 9/9 + 9/8 = ? 16 oct, 19:41 EET (UTC +2)
15/9 + 10/111 - 11/1.008 = ? 16 oct, 19:41 EET (UTC +2)
333/64 + 3/16 + 9/8 = ? 16 oct, 19:41 EET (UTC +2)
38/24 + 44/18 + 53/16 + 61/24 = ? 16 oct, 19:41 EET (UTC +2)
1/4 + 5/16 + 3/8 = ? 16 oct, 19:41 EET (UTC +2)
- 30/24 - 34/21 - 35/17 - 172/93 + 313/22 + 69/22 = ? 16 oct, 19:41 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: