Adună fracțiile: 3/105 + 1.000 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
3/105 + 1.000

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 3/105 = 3/(3 × 5 × 7) = (3 : 3)/((3 × 5 × 7) : 3) = 1/35;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

3/105 + 1.000 =


1/35 + 1.000 =


1.000 + 1/35

Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


1.000 + 1/35 = 1.000 1/35

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

1.000 + 1/35 =


(1.000 × 35)/35 + 1/35 =


(1.000 × 35 + 1)/35 =


35.001/35

Ca număr zecimal:

1.000 + 1/35 =


1.000 + 1 : 35 ≈


1.000,028571428571 ≈


1.000,03

Ca procentaj:

1.000,028571428571 =


1.000,028571428571 × 100/100 =


(1.000,028571428571 × 100)/100 =


100.002,857142857143/100


100.002,857142857143% ≈


100.002,86%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
3/105 + 1.000 = 1.000 1/35

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
3/105 + 1.000 = 35.001/35

Ca număr zecimal:
3/105 + 1.000 ≈ 1.000,03

Ca procentaj:
3/105 + 1.000 ≈ 100.002,86%

Cum se adună fracțiile ordinare:
- 10/115 + 1.005/6

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

3/105 + 1.000 = ? 24 feb, 20:30 EET (UTC +2)
1/182 + 207/75 = ? 24 feb, 20:29 EET (UTC +2)
- 29/44 - 15/7 = ? 24 feb, 20:29 EET (UTC +2)
- 454/5 - 136/6 = ? 24 feb, 20:29 EET (UTC +2)
209 - 20 = ? 24 feb, 20:29 EET (UTC +2)
- 4/10 + 8/14 + 6/17 - 11/18 + 9/17 + 108/108 = ? 24 feb, 20:28 EET (UTC +2)
1.594 - 159/11 = ? 24 feb, 20:28 EET (UTC +2)
- 11/18 - 7/10 = ? 24 feb, 20:28 EET (UTC +2)
209 - 20 = ? 24 feb, 20:27 EET (UTC +2)
- 5/59 - 12/3 = ? 24 feb, 20:27 EET (UTC +2)
11/9 - 16/13 + 15/7 - 11/18 = ? 24 feb, 20:27 EET (UTC +2)
555/1.000 + 9/12 = ? 24 feb, 20:27 EET (UTC +2)
1 - 14/16 = ? 24 feb, 20:27 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: