Adună fracțiile: 220 + 15/100 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
220 + 15/100

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 15/100 = (3 × 5)/(22 × 52) = ((3 × 5) : 5)/((22 × 52) : 5) = 3/20;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

220 + 15/100 =


220 + 3/20

Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


220 + 3/20 = 220 3/20

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

220 + 3/20 =


(220 × 20)/20 + 3/20 =


(220 × 20 + 3)/20 =


4.403/20

Ca număr zecimal:

220 + 3/20 =


220 + 3 : 20 =


220,15

Ca procentaj:

220,15 =


220,15 × 100/100 =


(220,15 × 100)/100 =


22.015/100 =


22.015%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
220 + 15/100 = 220 3/20

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
220 + 15/100 = 4.403/20

Ca număr zecimal:
220 + 15/100 = 220,15

Ca procentaj:
220 + 15/100 = 22.015%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 229/10 - 24/107

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

220 + 15/100 = ? 16 oct, 19:33 EET (UTC +2)
- 37/26 - 40/34 = ? 16 oct, 19:33 EET (UTC +2)
3/2 + 5 + 4/5 + 5 + 5/9 + 14 + 7/14 + 21 + 11/21 + 32 = ? 16 oct, 19:32 EET (UTC +2)
- 47/22 - 35/26 = ? 16 oct, 19:32 EET (UTC +2)
- 5 + 1/4 + 3 + 2/9 = ? 16 oct, 19:32 EET (UTC +2)
28/17 - 150/14 + 24/21 + 33/21 - 10/23 + 23/14 = ? 16 oct, 19:32 EET (UTC +2)
1/3 + 1/7 + 11/21 = ? 16 oct, 19:32 EET (UTC +2)
5/11 + 3/9 + 10/18 = ? 16 oct, 19:32 EET (UTC +2)
22/35 + 19/32 = ? 16 oct, 19:32 EET (UTC +2)
- 14/4 - 16/7 = ? 16 oct, 19:32 EET (UTC +2)
13/23 + 21/16 - 14/29 - 34/5 = ? 16 oct, 19:32 EET (UTC +2)
- 21/8 - 14/39 - 109/10 + 18/9 - 39/4 = ? 16 oct, 19:32 EET (UTC +2)
30/37 - 28/38 = ? 16 oct, 19:32 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: