Adună fracțiile: 20/1.008 + 10 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
20/1.008 + 10

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 20/1.008 = (22 × 5)/(24 × 32 × 7) = ((22 × 5) : 22 )/((24 × 32 × 7) : 22 ) = 5/252;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

20/1.008 + 10 =


5/252 + 10 =


10 + 5/252

Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


10 + 5/252 = 10 5/252

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

10 + 5/252 =


(10 × 252)/252 + 5/252 =


(10 × 252 + 5)/252 =


2.525/252

Ca număr zecimal:

10 + 5/252 =


10 + 5 : 252 ≈


10,019841269841 ≈


10,02

Ca procentaj:

10,019841269841 =


10,019841269841 × 100/100 =


(10,019841269841 × 100)/100 =


1.001,984126984127/100


1.001,984126984127% ≈


1.001,98%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
20/1.008 + 10 = 10 5/252

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
20/1.008 + 10 = 2.525/252

Ca număr zecimal:
20/1.008 + 10 ≈ 10,02

Ca procentaj:
20/1.008 + 10 ≈ 1.001,98%

Cum se scad fracțiile ordinare:
25/1.016 - 15/4

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

20/1.008 + 10 = ? 13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
- 9/18 - 189/3 = ? 13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
51/4 - 68/36 = ? 13 dec, 17:23 EET (UTC +2)
9.011/4 - 910/9 + 19/9 - 18/21 + 12/1.006 = ? 13 dec, 17:23 EET (UTC +2)
- 12/23 - 7/26 = ? 13 dec, 17:23 EET (UTC +2)
1/3.679 + 14 = ? 13 dec, 17:23 EET (UTC +2)
14/16 - 4/17 = ? 13 dec, 17:22 EET (UTC +2)
- 14/9 - 13/11 - 15/6 - 10/15 = ? 13 dec, 17:22 EET (UTC +2)
7/41 - 8/130 = ? 13 dec, 17:22 EET (UTC +2)
4/159 - 25/7 = ? 13 dec, 17:21 EET (UTC +2)
18/27 + 17/34 = ? 13 dec, 17:20 EET (UTC +2)
8/13 - 17/9 + 9/12 = ? 13 dec, 17:20 EET (UTC +2)
- 33/23 + 31/37 - 24/28 + 21/30 + 20/33 = ? 13 dec, 17:19 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: