Adună fracțiile: 15/16 - 3/41 + 8 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
15/16 - 3/41 + 8

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 15/16 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
15 = 3 × 5;
16 = 24;


Fracția: - 3/41 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
3 e număr prim;
41 e număr prim;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


16 = 24;


41 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (16; 41) = 24 × 41 = 656


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 15/16 este 656 : 16 = (24 × 41) : 24 = 41;


Pt. fracția: - 3/41 este 656 : 41 = (24 × 41) : 41 = 16;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

8 + 15/16 - 3/41 =


8 + (41 × 15)/(41 × 16) - (16 × 3)/(16 × 41) =


8 + 615/656 - 48/656 =


8 + (615 - 48)/656 =


8 + 567/656

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

567/656 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


567 = 34 × 7;


656 = 24 × 41;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


8 + 567/656 = 8 567/656

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

8 + 567/656 =


(8 × 656)/656 + 567/656 =


(8 × 656 + 567)/656 =


5.815/656

Ca număr zecimal:

8 + 567/656 =


8 + 567 : 656 ≈


8,864329268293 ≈


8,86

Ca procentaj:

8,864329268293 =


8,864329268293 × 100/100 =


(8,864329268293 × 100)/100 =


886,432926829268/100


886,432926829268% ≈


886,43%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
15/16 - 3/41 + 8 = 8 567/656

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
15/16 - 3/41 + 8 = 5.815/656

Ca număr zecimal:
15/16 - 3/41 + 8 ≈ 8,86

Ca procentaj:
15/16 - 3/41 + 8 ≈ 886,43%

Cum se adună fracțiile ordinare:
19/21 + 11/50 - 20/8

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

15/16 - 3/41 + 8 = ? 07 dec, 08:44 EET (UTC +2)
31/120 - 25/121 = ? 07 dec, 08:43 EET (UTC +2)
4/7 + 5/9 + 1/2 = ? 07 dec, 08:42 EET (UTC +2)
28 - 24/12 = ? 07 dec, 08:42 EET (UTC +2)
49/3.222 + 10 = ? 07 dec, 08:41 EET (UTC +2)
7/25 + 9/35 = ? 07 dec, 08:41 EET (UTC +2)
136/2.485 + 24 = ? 07 dec, 08:41 EET (UTC +2)
- 725/11 - 24/13 - 9/8 - 13/4 = ? 07 dec, 08:41 EET (UTC +2)
- 13/62 - 7/289 + 24 = ? 07 dec, 08:40 EET (UTC +2)
- 32/2.820 + 33 = ? 07 dec, 08:40 EET (UTC +2)
- 13/10 + 5/19 + 45/71 - 11/24 - 11/12 - 6/28 = ? 07 dec, 08:40 EET (UTC +2)
- 83/7 + 14/6 + 8/13 = ? 07 dec, 08:38 EET (UTC +2)
- 9/23 - 16/16 + 6/8 + 17/10 = ? 07 dec, 08:37 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: