Scade fracțiile: 15 - 7/60 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
15 - 7/60

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: - 7/60 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
7 e număr prim;
60 = 22 × 3 × 5;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

15 - 7/60 =


(15 × 60)/60 - 7/60 =


(15 × 60 - 7)/60 =


893/60

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


893 : 60 = 14 și rest = 53 =>


893 = 14 × 60 + 53 =>


893/60 =


(14 × 60 + 53)/60 =


(14 × 60)/60 + 53/60 =


14 + 53/60 =


14 53/60

Ca număr zecimal:

14 + 53/60 =


14 + 53 : 60 ≈


14,883333333333 ≈


14,88

Ca procentaj:

14,883333333333 =


14,883333333333 × 100/100 =


(14,883333333333 × 100)/100 =


1.488,333333333333/100


1.488,333333333333% ≈


1.488,33%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
15 - 7/60 = 893/60

Ca fracție mixtă:
15 - 7/60 = 14 53/60

Ca număr zecimal:
15 - 7/60 ≈ 14,88

Ca procentaj:
15 - 7/60 ≈ 1.488,33%

Cum se adună fracțiile ordinare:
22/8 + 10/69

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

15 - 7/60 = ? 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
- 31/7 - 34/3 = ? 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
12/6 - 10/11 = ? 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
- 7/301 + 12 = ? 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
1/21 + 61/201 = ? 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
4/10 - 16/10 = ? 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
12/18 - 9/13 - 10/11 + 5/7 - 6/9 = ? 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
- 9/83 - 28/6 = ? 10 dec, 06:39 EET (UTC +2)
- 59/1.335 + 9 = ? 10 dec, 06:38 EET (UTC +2)
78/215 + 27 = ? 10 dec, 06:38 EET (UTC +2)
- 20/10 - 13/26 - 22/7 - 12/21 - 23/1.024 + 10 - 20/1.022 + 15 = ? 10 dec, 06:38 EET (UTC +2)
2/3 - 157.023 = ? 10 dec, 06:38 EET (UTC +2)
71/453 + 5 = ? 10 dec, 06:38 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: