Adună fracțiile: 13/62 + 913/15 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
13/62 + 913/15

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 13/62 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
13 e număr prim;
62 = 2 × 31;


Fracția: 913/15 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
913 = 11 × 83;
15 = 3 × 5;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 913/15


913 : 15 = 60 și rest = 13 => 913 = 60 × 15 + 13


913/15 = (60 × 15 + 13)/15 = (60 × 15)/15 + 13/15 = 60 + 13/15;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

13/62 + 913/15 =


13/62 + 60 + 13/15 =


60 + 13/62 + 13/15

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


62 = 2 × 31;


15 = 3 × 5;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (62; 15) = 2 × 3 × 5 × 31 = 930


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 13/62 este 930 : 62 = (2 × 3 × 5 × 31) : (2 × 31) = 15;


Pt. fracția: 13/15 este 930 : 15 = (2 × 3 × 5 × 31) : (3 × 5) = 62;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

60 + 13/62 + 13/15 =


60 + (15 × 13)/(15 × 62) + (62 × 13)/(62 × 15) =


60 + 195/930 + 806/930 =


60 + (195 + 806)/930 =


60 + 1.001/930

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

1.001/930 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


1.001 = 7 × 11 × 13;


930 = 2 × 3 × 5 × 31;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

60 + 1.001/930 =


(60 × 930)/930 + 1.001/930 =


(60 × 930 + 1.001)/930 =


56.801/930

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


56.801 : 930 = 61 și rest = 71 =>


56.801 = 61 × 930 + 71 =>


56.801/930 =


(61 × 930 + 71)/930 =


(61 × 930)/930 + 71/930 =


61 + 71/930 =


61 71/930

Ca număr zecimal:

61 + 71/930 =


61 + 71 : 930 ≈


61,076344086022 ≈


61,08

Ca procentaj:

61,076344086022 =


61,076344086022 × 100/100 =


(61,076344086022 × 100)/100 =


6.107,634408602151/100


6.107,634408602151% ≈


6.107,63%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
13/62 + 913/15 = 56.801/930

Ca fracție mixtă:
13/62 + 913/15 = 61 71/930

Ca număr zecimal:
13/62 + 913/15 ≈ 61,08

Ca procentaj:
13/62 + 913/15 ≈ 6.107,63%

Cum se adună fracțiile ordinare:
- 17/70 + 920/22

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

13/62 + 913/15 = ? 27 ian, 04:27 EET (UTC +2)
1/141 + 2 = ? 27 ian, 04:27 EET (UTC +2)
29/4 - 92/10 = ? 27 ian, 04:27 EET (UTC +2)
15/9 - 12/10 = ? 27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
13/15 - 9/19 = ? 27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
13/15 - 9/19 = ? 27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
- 9/13 - 21.668/6 = ? 27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
96 = ? 27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
53/1.035 + 6.152 = ? 27 ian, 04:26 EET (UTC +2)
96 = ? 27 ian, 04:25 EET (UTC +2)
3/8 - 5/4 = ? 27 ian, 04:25 EET (UTC +2)
1/361 + 25 = ? 27 ian, 04:25 EET (UTC +2)
3/8 - 5/4 = ? 27 ian, 04:25 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: