Adună fracțiile: 10/20 + 9/19 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
10/20 + 9/19

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 10/20 = (2 × 5)/(22 × 5) = ((2 × 5) : (2 × 5))/((22 × 5) : (2 × 5)) = 1/2;


Fracția: 9/19 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
9 = 32;
19 e număr prim;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

10/20 + 9/19 =


1/2 + 9/19

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


2 e număr prim;


19 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (2; 19) = 2 × 19 = 38


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 1/2 este 38 : 2 = (2 × 19) : 2 = 19;


Pt. fracția: 9/19 este 38 : 19 = (2 × 19) : 19 = 2;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

1/2 + 9/19 =


(19 × 1)/(19 × 2) + (2 × 9)/(2 × 19) =


19/38 + 18/38 =


(19 + 18)/38 =


37/38

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

37/38 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


37 e număr prim;


38 = 2 × 19;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca număr zecimal:

37/38 =


37 : 38 ≈


0,973684210526 ≈


0,97

Ca procentaj:

0,973684210526 =


0,973684210526 × 100/100 =


(0,973684210526 × 100)/100 =


97,368421052632/100


97,368421052632% ≈


97,37%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă (numărător < numitor):
10/20 + 9/19 = 37/38

Ca număr zecimal:
10/20 + 9/19 ≈ 0,97

Ca procentaj:
10/20 + 9/19 ≈ 97,37%

Cum se scad fracțiile ordinare:
17/29 - 14/29

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

10/20 + 9/19 = ? 16 oct, 20:57 EET (UTC +2)
3/4 + 29 = ? 16 oct, 20:57 EET (UTC +2)
1/3 + 4/5 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
- 4/15 - 3/10 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
- 8/16 + 7/19 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
12/43 + 6/17 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
49/16 + 1 + 16 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
56 - 23 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
7/18 + 5 + 5 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
- 6/48 + 7/66 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
1/12 + 1/10 + 7/60 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
7/2 + 5/4 + 3/5 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
1/3 + 3/9 = ? 16 oct, 20:56 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: