Adună fracțiile: 1/823 + 17 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
1/823 + 17

Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


17 + 1/823 = 17 1/823

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

17 + 1/823 =


(17 × 823)/823 + 1/823 =


(17 × 823 + 1)/823 =


13.992/823

Ca număr zecimal:

17 + 1/823 =


17 + 1 : 823 ≈


17,001215066829 ≈


17

Ca procentaj:

17,001215066829 =


17,001215066829 × 100/100 =


(17,001215066829 × 100)/100 =


1.700,121506682868/100


1.700,121506682868% ≈


1.700,12%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
1/823 + 17 = 17 1/823

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
1/823 + 17 = 13.992/823

Ca număr zecimal:
1/823 + 17 ≈ 17

Ca procentaj:
1/823 + 17 ≈ 1.700,12%

Cum se scad fracțiile ordinare:
6/835 - 27/4

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

1/823 + 17 = ? 24 ian, 06:25 EET (UTC +2)
293.216 - 15/32 = ? 24 ian, 06:25 EET (UTC +2)
3/116 + 17 = ? 24 ian, 06:25 EET (UTC +2)
3 + 1/3 + 4 + 5/7 = ? 24 ian, 06:25 EET (UTC +2)
13/2.419 + 2.007/40 = ? 24 ian, 06:25 EET (UTC +2)
4/9 + 9/11 + 14/10 + 19/30 + 16/4 - 13/52 = ? 24 ian, 06:25 EET (UTC +2)
53/4 - 29/3 = ? 24 ian, 06:25 EET (UTC +2)
- 14/19 - 18/37 - 13/30 = ? 24 ian, 06:25 EET (UTC +2)
37/3.524 - 173.130/10 - 37/22 = ? 24 ian, 06:25 EET (UTC +2)
59/1.003 + 10 = ? 24 ian, 06:25 EET (UTC +2)
4/10 - 15/26 = ? 24 ian, 06:25 EET (UTC +2)
4 + 5/7 + 2 + 4/7 = ? 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
9.923/33 + 4.350/29 = ? 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: