1/8 + 23/17 = ? Fracțiile matematice ordinare (simple) adunate, rezultatul adunării explicat mai jos

Operația (cu fracții ordinare) executată:
1/8 + 23/17

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 23/17 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
23 e număr prim;
17 e număr prim;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 23/17


23 : 17 = 1 și rest = 6 => 23 = 1 × 17 + 6


23/17 = (1 × 17 + 6)/17 = (1 × 17)/17 + 6/17 = 1 + 6/17;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

1/8 + 23/17 =


1/8 + 1 + 6/17 =


1 + 1/8 + 6/17

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


8 = 23;


17 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (8; 17) = 23 × 17 = 136


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 1/8 este 136 : 8 = (23 × 17) : 23 = 17;


Pt. fracția: 6/17 este 136 : 17 = (23 × 17) : 17 = 8;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

1 + 1/8 + 6/17 =


1 + (17 × 1)/(17 × 8) + (8 × 6)/(8 × 17) =


1 + 17/136 + 48/136 =


1 + (17 + 48)/136 =


1 + 65/136

Simplificăm fracția din rezultat:

65/136 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


65 = 5 × 13;


136 = 23 × 17;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


1 + 65/136 = 1 65/136

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

1 + 65/136 =


(1 × 136)/136 + 65/136 =


(1 × 136 + 65)/136 =


201/136

Ca număr zecimal:

1 + 65/136 =


1 + 65 : 136 ≈


1,477941176471 ≈


1,48

Ca procentaj:

1,477941176471 =


1,477941176471 × 100/100 =


(1,477941176471 × 100)/100 =


147,794117647059/100


147,794117647059% ≈


147,79%

Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
1/8 + 23/17 = 1 65/136

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
1/8 + 23/17 = 201/136

Ca număr zecimal:
1/8 + 23/17 ≈ 1,48

Ca procentaj:
1/8 + 23/17 ≈ 147,79%

Cum se scad fracțiile ordinare:
8/19 - 34/21

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

1/8 + 23/17 = ? 24 aug, 09:41 EET (UTC +2)
25/7 + 1/14 = ? 24 aug, 09:41 EET (UTC +2)
5/24 - 7/60 = ? 24 aug, 09:41 EET (UTC +2)
1/7 + 5/9 = ? 24 aug, 09:41 EET (UTC +2)
3/4 + 1/20 = ? 24 aug, 09:41 EET (UTC +2)
2 + 1/4 + 3 + 2/3 + 11 + 12 = ? 24 aug, 09:41 EET (UTC +2)
3/14 + 8/21 = ? 24 aug, 09:41 EET (UTC +2)
- 5 + 5/6 + 0 + 3/5 = ? 24 aug, 09:41 EET (UTC +2)
2/100 + 4/10 = ? 24 aug, 09:41 EET (UTC +2)
2/9 + 1/7 = ? 24 aug, 09:40 EET (UTC +2)
1/10 - 5/8 = ? 24 aug, 09:40 EET (UTC +2)
6/15 + 2/5 = ? 24 aug, 09:40 EET (UTC +2)
1/3 + 4/6 + 5/7 + 5 + 7 = ? 24 aug, 09:40 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Teorie și exemplu practic, explicat: adunarea fracțiilor - cum se adună fracțiile ordinare?

Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Dacă este cazul, se simplifică fiecare fracție care se adună.

 • 2. Pentru a aduce fracțiile la același numitor, se calculează cel mai mic multiplu comn CMMMC al tuturor numitorilor fracțiilor care se adună:

  • Se descompun toți numitorii în factori primi.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC va conține în mod unic toți factorii primi ce apar în descompunerea numitorilor, la puterea cea mai mare.
  • Dacă nu știi cum, sau vrei să recapitulezi procesul, accesează adresa de pe site-ul numere-prime.ro: cel mai mic multiplu comun.
 • 3. Se calculează factorul de amplificare pentru fiecare fracție în parte:

  • Se împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, pe care îl numim "factor de amplificare".
 • 4. Se amplifică fiecare fracție:

  • Se înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fracției cu "factorul de amplificare" al acelei fracții, calculat la punctul anterior. După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor, așa că pur și simplu mai rămâne să se adune numărătorii tuturor fracțiilor. Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate (care este cel mai mic multiplu comun al tuturor numitorilor, calculat mai sus).
 • 5. Dacă este cazul, se simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții cu numitori diferiți, cu explicații

 • Să adunăm trei fracții:

  6/90 + 16/24 + 30/75

 • Simplificăm fiecare fracție în parte:
  • Se descompune atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în factori primi; apoi se împarte atât numărătorul cât și numitorul la numărul ce conține în mod unic toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici - cel mai mare divizor comun
  • Dacă nu mai știi cum să calculezi cel mai mare divizor comun, accesează adresa de la numere-prime.ro: cel mai mare divizor comun (CMMDC).
  • Simplificăm fracția:

   6/90 = (2 * 3)/(2 * 32 * 5) = [(2 * 3):(2 * 3)]/[(2 * 32 * 5):(2 * 3)] = 1/(3 * 5) = 1/15

  • Simplificăm fracția:

   16/24 = (24)/(23 * 3) = [(24):(23)]/[(23 * 3):(23)] = 2/3

  • Simplificăm fracția:

   30/75 = (2 * 3 * 5)/(3 * 52) = [(2 * 3 * 5):(3 * 5)]/ [(3 * 52):(3 * 5)] = 2/5

 • La acest moment, fracțiile sunt simplificate:

  6/90 + 16/24 + 30/75 = 1/15 + 2/3 + 2/5

 • Calculăm cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor.
  • Descompunem numitorii fracțiilor și alegem toți factorii primi conținuți, în mod unic, la puterile cele mai mari.
  • Descompunerea numitorului primei fracții este:
   15 = 3 * 5
  • Descompunerea numitorului celei de-a doua fracții:
   3 e număr prim, nu se mai poate descompune în factori primi
  • Descompunerea numitorului celei de-a treia fracții:
   5 e număr prim, nu se poate descompune în factori primi
  • Cel mai mic multiplu comun trebuie să conțină în mod unic toți factorii primi care apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari:
   CMMMC (15, 3, 5) = CMMMC (3 * 5, 3, 5) = 3 * 5 = 15
 • Factorul de amplificare se calculează împărțind cel mai mic multiplu comun la numitorul fiecărei fracții:
  • factorul de amplificare pentru prima fracție:
   15 : 15 = 1
  • pentru a doua fracție:
   15 : 3 = 5
  • pentru a treia fracție:
   15 : 5 = 3
 • Se aduc fracțiile la același numitor, amplificându-le pe fiecare în parte cu "factorul de amplificare" propriu:
  • prima fracție rămâne neschimbată:

   1/15 = (1 * 1)/(1 * 15) = 1/15

  • a doua fracție devine:

   2/3 = (5 * 2)/(5 * 3) = 10/15

  • a treia fracție devine:

   2/5 = (3 * 2)/(3 * 5) = 6/15

 • Rezultatul adunării fracțiilor:

  6/90 + 16/24 + 30/75 = 1/15 + 2/3 + 2/5 = 1/15 + 10/15 + 6/15 = 17/15

 • În acest caz nu a mai fost nevoie de simplificarea fracției rezultate, din moment ce numărătorul și numitorul sunt numere coprime (prime între ele, nu au divizori comuni).
 • Pentru că fracția rezultată e supraunitară, sau numită și fracție improprie, adică valoarea absolută a numărătorului e mai mare decât valoarea absolută a numitorului, putem să o scriem sub forma unei fracții mixte:

  17/15 = (15 + 2)/15 = 15/15 + 2/15 = 1 + 2/15 = 1 2/15, adică un întreg și două cinsprezecimi.

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: