Adună fracțiile: 1/271 + 453/10 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
1/271 + 453/10

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 453/10 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
453 = 3 × 151;
10 = 2 × 5;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 453/10


453 : 10 = 45 și rest = 3 => 453 = 45 × 10 + 3


453/10 = (45 × 10 + 3)/10 = (45 × 10)/10 + 3/10 = 45 + 3/10;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

1/271 + 453/10 =


1/271 + 45 + 3/10 =


45 + 1/271 + 3/10

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


271 e număr prim;


10 = 2 × 5;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (271; 10) = 2 × 5 × 271 = 2.710


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 1/271 este 2.710 : 271 = (2 × 5 × 271) : 271 = 10;


Pt. fracția: 3/10 este 2.710 : 10 = (2 × 5 × 271) : (2 × 5) = 271;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

45 + 1/271 + 3/10 =


45 + (10 × 1)/(10 × 271) + (271 × 3)/(271 × 10) =


45 + 10/2.710 + 813/2.710 =


45 + (10 + 813)/2.710 =


45 + 823/2.710

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

823/2.710 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


823 e număr prim;


2.710 = 2 × 5 × 271;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


45 + 823/2.710 = 45 823/2.710

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

45 + 823/2.710 =


(45 × 2.710)/2.710 + 823/2.710 =


(45 × 2.710 + 823)/2.710 =


122.773/2.710

Ca număr zecimal:

45 + 823/2.710 =


45 + 823 : 2.710 ≈


45,3036900369 ≈


45,3

Ca procentaj:

45,3036900369 =


45,3036900369 × 100/100 =


(45,3036900369 × 100)/100 =


4.530,369003690037/100


4.530,369003690037% ≈


4.530,37%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
1/271 + 453/10 = 45 823/2.710

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
1/271 + 453/10 = 122.773/2.710

Ca număr zecimal:
1/271 + 453/10 ≈ 45,3

Ca procentaj:
1/271 + 453/10 ≈ 4.530,37%

Cum se scad fracțiile ordinare:
9/277 - 459/15

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

1/271 + 453/10 = ? 27 ian, 21:39 EET (UTC +2)
21/241.136 - 23/38 = ? 27 ian, 21:38 EET (UTC +2)
13/70 - 24/28 - 9/4.120 + 25 = ? 27 ian, 21:38 EET (UTC +2)
23/75 + 345/6 = ? 27 ian, 21:38 EET (UTC +2)
3/89 + 16 = ? 27 ian, 21:38 EET (UTC +2)
11/6 - 29/8 = ? 27 ian, 21:38 EET (UTC +2)
3/24 + 5 = ? 27 ian, 21:38 EET (UTC +2)
16/104 - 18/5 = ? 27 ian, 21:37 EET (UTC +2)
8/28 - 18/20 = ? 27 ian, 21:37 EET (UTC +2)
9/169 + 32 = ? 27 ian, 21:37 EET (UTC +2)
1/419 + 72 = ? 27 ian, 21:37 EET (UTC +2)
5/87 + 12 = ? 27 ian, 21:37 EET (UTC +2)
2/52 + 9 = ? 27 ian, 21:37 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: