Adună fracțiile: 1/100 + 1/50 + 1/500 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
1/100 + 1/50 + 1/500

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


100 = 22 × 52;


50 = 2 × 52;


500 = 22 × 53;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (100; 50; 500) = 22 × 53 = 500


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 1/100 este 500 : 100 = (22 × 53) : (22 × 52) = 5;


Pt. fracția: 1/50 este 500 : 50 = (22 × 53) : (2 × 52) = 10;


Pt. fracția: 1/500 este 500 : 500 = 1;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

1/100 + 1/50 + 1/500 =


(5 × 1)/(5 × 100) + (10 × 1)/(10 × 50) + (1 × 1)/(1 × 500) =


5/500 + 10/500 + 1/500 =


(5 + 10 + 1)/500 =


16/500

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

16/500 =


24/(22 × 53) =


(24 : 22)/((22 × 53) : 22) =


4/125

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

16/500 =


4/125

Rescriem fracția

Ca număr zecimal:

4/125 =


4 : 125 =


0,032 ≈


0,03

Ca procentaj:

0,032 =


0,032 × 100/100 =


(0,032 × 100)/100 =


3,2/100 =


3,2%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă (numărător < numitor):
1/100 + 1/50 + 1/500 = 4/125

Ca număr zecimal:
1/100 + 1/50 + 1/500 ≈ 0,03

Ca procentaj:
1/100 + 1/50 + 1/500 = 3,2%

Cum se scad fracțiile ordinare:
9/106 - 10/58 - 10/509

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

1/100 + 1/50 + 1/500 = ? 16 oct, 19:48 EET (UTC +2)
- 33/20 + 30/16 = ? 16 oct, 19:48 EET (UTC +2)
169/40 + 5/13 + 317 + 520 = ? 16 oct, 19:48 EET (UTC +2)
- 4.105/3 - 22/4 = ? 16 oct, 19:48 EET (UTC +2)
- 41/24 - 50/26 = ? 16 oct, 19:48 EET (UTC +2)
1/3 + 4/15 = ? 16 oct, 19:48 EET (UTC +2)
- 47/100 + 37/93 = ? 16 oct, 19:48 EET (UTC +2)
46/15 - 22/53 + 24/21 + 27/44 = ? 16 oct, 19:48 EET (UTC +2)
4/9 + 3 + 5/9 = ? 16 oct, 19:48 EET (UTC +2)
18/13 + 16/18 - 22/7 + 11/24 + 16/9 + 14/10.016 + 57.507/16 - 90.017/13 = ? 16 oct, 19:48 EET (UTC +2)
- 57/28 + 74/34 = ? 16 oct, 19:48 EET (UTC +2)
5/8 + 7/12 = ? 16 oct, 19:48 EET (UTC +2)
17/33 + 36/57 = ? 16 oct, 19:48 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: