Scade fracțiile: - 43/10 - 80/10 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
- 43/10 - 80/10

Fracțiile au același numitor, operăm doar cu numărătorii:

- 43/10 - 80/10 =


( - 43 - 80)/10 =


- 123/10

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

- 123/10 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


123 = 3 × 41;


10 = 2 × 5;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


- 123 : 10 = - 12 și rest = - 3 =>


- 123 = - 12 × 10 - 3 =>


- 123/10 =


( - 12 × 10 - 3)/10 =


- 12 - 3/10 =


- 12 3/10

Ca număr zecimal:

- 12 - 3/10 =


- 12 - 3 : 10 =


- 12,3

Ca procentaj:

- 12,3 =


- 12,3 × 100/100 =


( - 12,3 × 100)/100 =


- 1.230/100 =


- 1.230%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numărător >= numitor):
- 43/10 - 80/10 = - 123/10

Ca fracție mixtă:
- 43/10 - 80/10 = - 12 3/10

Ca număr zecimal:
- 43/10 - 80/10 = - 12,3

Ca procentaj:
- 43/10 - 80/10 = - 1.230%

Cum se scad fracțiile ordinare:
50/13 - 86/18

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

- 43/10 - 80/10 = ? 10 dec, 08:32 EET (UTC +2)
2/73 + 7 = ? 10 dec, 08:32 EET (UTC +2)
31/23 + 878 = ? 10 dec, 08:32 EET (UTC +2)
- 13/3 - 13/3 = ? 10 dec, 08:32 EET (UTC +2)
7/496 - 10/8 = ? 10 dec, 08:32 EET (UTC +2)
5/92 + 15 = ? 10 dec, 08:32 EET (UTC +2)
3/87 + 1.236/9.656 + 96 = ? 10 dec, 08:32 EET (UTC +2)
30/19 - 47/24 = ? 10 dec, 08:32 EET (UTC +2)
3/87 + 1.236/9.656 + 96 = ? 10 dec, 08:32 EET (UTC +2)
- 318/1.531 + 14 = ? 10 dec, 08:31 EET (UTC +2)
- 7/678 - 5/4 = ? 10 dec, 08:31 EET (UTC +2)
- 17/96 + 14 = ? 10 dec, 08:31 EET (UTC +2)
5/711 + 4 = ? 10 dec, 08:31 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: