Adună fracțiile: - 225/320 + 112 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
- 225/320 + 112

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: - 225/320 = - (32 × 52)/(26 × 5) = - ((32 × 52) : 5)/((26 × 5) : 5) = - 45/64;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

- 225/320 + 112 =


- 45/64 + 112 =


112 - 45/64

Rescriem expresia:

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

112 - 45/64 =


(112 × 64)/64 - 45/64 =


(112 × 64 - 45)/64 =


7.123/64

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


7.123 : 64 = 111 și rest = 19 =>


7.123 = 111 × 64 + 19 =>


7.123/64 =


(111 × 64 + 19)/64 =


(111 × 64)/64 + 19/64 =


111 + 19/64 =


111 19/64

Ca număr zecimal:

111 + 19/64 =


111 + 19 : 64 =


111,296875 ≈


111,3

Ca procentaj:

111,296875 =


111,296875 × 100/100 =


(111,296875 × 100)/100 =


11.129,6875/100 =


11.129,6875% ≈


11.129,69%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
- 225/320 + 112 = 7.123/64

Ca fracție mixtă:
- 225/320 + 112 = 111 19/64

Ca număr zecimal:
- 225/320 + 112 ≈ 111,3

Ca procentaj:
- 225/320 + 112 ≈ 11.129,69%

Cum se scad fracțiile ordinare:
233/329 - 121/7

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

- 225/320 + 112 = ? 20 feb, 03:12 EET (UTC +2)
15/3.017 + 31 = ? 20 feb, 03:12 EET (UTC +2)
58/445.316 + 26 = ? 20 feb, 03:12 EET (UTC +2)
348/131 - 30/21 = ? 20 feb, 03:12 EET (UTC +2)
165/754 - 105/20 = ? 20 feb, 03:12 EET (UTC +2)
12/17 + 127/8 = ? 20 feb, 03:12 EET (UTC +2)
9/2.060 - 18/3 = ? 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
39/15 - 7/3 = ? 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
- 15/5 + 14/15 - 16/20 = ? 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
7/13 + 5/11 = ? 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
1/101 + 1.001/10.001 + 10.000 = ? 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
4/116 + 5.812/42 - 5/8 - 154/4 - 62/10 = ? 20 feb, 03:10 EET (UTC +2)
- 7/487 + 105/3 = ? 20 feb, 03:10 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: