Scade fracțiile: - 12/21 - 23/49 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
- 12/21 - 23/49

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: - 12/21 = - (22 × 3)/(3 × 7) = - ((22 × 3) : 3)/((3 × 7) : 3) = - 4/7;


Fracția: - 23/49 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
23 e număr prim;
49 = 72;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

- 12/21 - 23/49 =


- 4/7 - 23/49

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


7 e număr prim;


49 = 72;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (7; 49) = 72 = 49


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: - 4/7 este 49 : 7 = 72 : 7 = 7;


Pt. fracția: - 23/49 este 49 : 49 = 1;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

- 4/7 - 23/49 =


- (7 × 4)/(7 × 7) - (1 × 23)/(1 × 49) =


- 28/49 - 23/49 =


( - 28 - 23)/49 =


- 51/49

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

- 51/49 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


51 = 3 × 17;


49 = 72;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


- 51 : 49 = - 1 și rest = - 2 =>


- 51 = - 1 × 49 - 2 =>


- 51/49 =


( - 1 × 49 - 2)/49 =


- 1 - 2/49 =


- 1 2/49

Ca număr zecimal:

- 1 - 2/49 =


- 1 - 2 : 49 ≈


- 1,040816326531 ≈


- 1,04

Ca procentaj:

- 1,040816326531 =


- 1,040816326531 × 100/100 =


( - 1,040816326531 × 100)/100 =


- 104,081632653061/100


- 104,081632653061% ≈


- 104,08%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numărător >= numitor):
- 12/21 - 23/49 = - 51/49

Ca fracție mixtă:
- 12/21 - 23/49 = - 1 2/49

Ca număr zecimal:
- 12/21 - 23/49 ≈ - 1,04

Ca procentaj:
- 12/21 - 23/49 ≈ - 104,08%

Cum se adună fracțiile ordinare:
- 14/27 + 26/58

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

- 12/21 - 23/49 = ? 27 ian, 04:43 EET (UTC +2)
- 35/926 + 3.033/138 + 22 = ? 27 ian, 04:43 EET (UTC +2)
23/438 + 92.336 = ? 27 ian, 04:43 EET (UTC +2)
- 48/3.659 - 39.495/10 = ? 27 ian, 04:42 EET (UTC +2)
- 23/15 - 14/16 = ? 27 ian, 04:42 EET (UTC +2)
5/61 + 4 = ? 27 ian, 04:42 EET (UTC +2)
- 34/39 - 7/1.225 + 13 = ? 27 ian, 04:41 EET (UTC +2)
22/11 + 17/21 = ? 27 ian, 04:41 EET (UTC +2)
23/101 - 16/98 = ? 27 ian, 04:40 EET (UTC +2)
1/22 + 33/499 + 100 = ? 27 ian, 04:40 EET (UTC +2)
1/87 + 202/15 = ? 27 ian, 04:40 EET (UTC +2)
- 11/16 - 6/25 - 11/2.112 + 2.318/25 - 5/22 - 13/1.817 + 2.516/30 = ? 27 ian, 04:40 EET (UTC +2)
5.000 - 1/360 = ? 27 ian, 04:40 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: