- 12/21 - 23/49 = ? Fracțiile matematice ordinare (simple) scăzute, rezultatul scăderii explicat mai jos

Operația (cu fracții ordinare) executată:
- 12/21 - 23/49

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: - 12/21 = - (22 × 3)/(3 × 7) = - ((22 × 3) : 3)/((3 × 7) : 3) = - 4/7;


Fracția: - 23/49 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
23 e număr prim;
49 = 72;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

- 12/21 - 23/49 =


- 4/7 - 23/49

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


7 e număr prim;


49 = 72;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (7; 49) = 72 = 49


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: - 4/7 este 49 : 7 = 72 : 7 = 7;


Pt. fracția: - 23/49 este 49 : 49 = 1;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

- 4/7 - 23/49 =


- (7 × 4)/(7 × 7) - (1 × 23)/(1 × 49) =


- 28/49 - 23/49 =


( - 28 - 23)/49 =


- 51/49

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

- 51/49 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


51 = 3 × 17;


49 = 72;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


- 51 : 49 = - 1 și rest = - 2 =>


- 51 = - 1 × 49 - 2 =>


- 51/49 =


( - 1 × 49 - 2)/49 =


- 1 - 2/49 =


- 1 2/49

Ca număr zecimal:

- 1 - 2/49 =


- 1 - 2 : 49 ≈


- 1,040816326531 ≈


- 1,04

Ca procentaj:

- 1,040816326531 =


- 1,040816326531 × 100/100 =


( - 1,040816326531 × 100)/100 =


- 104,081632653061/100


- 104,081632653061% ≈


- 104,08%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numărător >= numitor):
- 12/21 - 23/49 = - 51/49

Ca fracție mixtă:
- 12/21 - 23/49 = - 1 2/49

Ca număr zecimal:
- 12/21 - 23/49 ≈ - 1,04

Ca procentaj:
- 12/21 - 23/49 ≈ - 104,08%

Cum se scad fracțiile ordinare:
18/32 - 28/59

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

- 12/21 - 23/49 = ? 16 sep, 05:05 EET (UTC +2)
- 2.409/523 - 381/291 = ? 16 sep, 05:05 EET (UTC +2)
2.397/520 + 371/288 = ? 16 sep, 05:04 EET (UTC +2)
12/46 - 6/21 = ? 16 sep, 05:04 EET (UTC +2)
10/33 + 13/33 + 2/11 = ? 16 sep, 05:04 EET (UTC +2)
5/5 + 7/7 = ? 16 sep, 05:04 EET (UTC +2)
27 + 2/9 - 18 = ? 16 sep, 05:04 EET (UTC +2)
2 + 2/3 + 1 + 3/4 + 12 + 5 = ? 16 sep, 05:03 EET (UTC +2)
4/3 + 3/5 = ? 16 sep, 05:03 EET (UTC +2)
31/12 + 5/12 = ? 16 sep, 05:03 EET (UTC +2)
4 + 79/100 + 5 + 9/10 = ? 16 sep, 05:03 EET (UTC +2)
31/12 + 5/12 = ? 16 sep, 05:03 EET (UTC +2)
7/8 - 10/5 + 6/9 - 11/9 + 8/11 - 11/9 + 9/2.025 + 2.019/5 = ? 16 sep, 05:02 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Teorie și exemplu practic, explicat: adunarea fracțiilor - cum se adună fracțiile ordinare?

Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online Cel mai mic multiplu comun, CMMMC

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

Un exemplu de adunare de fracții cu numitori diferiți, cu explicații

 • 6/90 + 16/24 + 30/75 = ?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

  • 6/90 = (2 × 3) / (2 × 32 × 5) = ((2 × 3) : (2 × 3)) / ((2 × 32 × 5) : (2 × 3)) = 1 / (3 × 5) = 1/15


   16/24 = 24 / (23 × 3) = (24 : 23) / ((23 × 3) : 23) = 2/3


   30/75 = (2 × 3 × 5) / (3 × 52) = ((2 × 3 × 5) : (3 × 5)) / ((3 × 52) : (3 × 5)) = 2/5


   Fracțiile simplificate: 6/90 + 16/24 + 30/75 = 1/15 + 2/3 + 2/5

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • Descompune noii numitori ai fracțiilor simplificate și înmulțește toți factorii primi unici conținuți, la puterile cele mai mari.
  • 15 = 3 × 5


   3 e număr prim, nu se mai poate descompune în alți factori primi


   5 e număr prim, nu se poate descompune în alți factori primi


   CMMMC (15, 3, 5) = CMMMC (3 × 5, 3, 5) = 3 × 5 = 15

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Împarte cel mai mic multiplu comun, CMMMC, la numitorul fiecărei fracții.
  • Pentru prima fracție: 15 : 15 = 1


   Pentru a doua fracție: 15 : 3 = 5


   Pentru a treia fracție: 15 : 5 = 3

 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește numărătorul și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare" propriu.
  • Prima fracție rămâne neschimbată: 1/15 = (1 × 1)/(1 × 15) = 1/15


   A doua fracție devine: 2/3 = (5 × 2)/(5 × 3) = 10/15


   A treia fracție devine: 2/5 = (3 × 2)/(3 × 5) = 6/15

 • 5. Adună fracțiile:

  • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
  • 6/90 + 16/24 + 30/75 = 1/15 + 2/3 + 2/5 = 1/15 + 10/15 + 6/15 = (1 + 10 + 6) / 15 = 17/15

 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

  • În acest caz nu a mai fost nevoie de simplificarea fracției rezultate, din moment ce numărătorul și numitorul sunt numere coprime (prime între ele, nu au divizori comuni).
 • 7. Pas extra - rescrie fracția rezultată:

  • Pentru că fracția rezultată e supraunitară, sau numită și fracție improprie, adică valoarea absolută a numărătorului e mai mare decât valoarea absolută a numitorului, putem să o scriem sub forma unei fracții mixte:
  • 17/15 = (15 + 2)/15 = 15/15 + 2/15 = 1 + 2/15 = 1 2/15, adică un întreg și două cinsprezecimi.

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: