Adună fracțiile: - 1/97 + 3 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
- 1/97 + 3

Rescriem expresia:

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

3 - 1/97 =


(3 × 97)/97 - 1/97 =


(3 × 97 - 1)/97 =


290/97

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


290 : 97 = 2 și rest = 96 =>


290 = 2 × 97 + 96 =>


290/97 =


(2 × 97 + 96)/97 =


(2 × 97)/97 + 96/97 =


2 + 96/97 =


2 96/97

Ca număr zecimal:

2 + 96/97 =


2 + 96 : 97 ≈


2,989690721649 ≈


2,99

Ca procentaj:

2,989690721649 =


2,989690721649 × 100/100 =


(2,989690721649 × 100)/100 =


298,969072164949/100


298,969072164949% ≈


298,97%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
- 1/97 + 3 = 290/97

Ca fracție mixtă:
- 1/97 + 3 = 2 96/97

Ca număr zecimal:
- 1/97 + 3 ≈ 2,99

Ca procentaj:
- 1/97 + 3 ≈ 298,97%

Cum se adună fracțiile ordinare:
- 8/108 + 13/3

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

- 1/97 + 3 = ? 07 dec, 08:08 EET (UTC +2)
- 24/19 - 32/19 + 36/19 = ? 07 dec, 08:08 EET (UTC +2)
24/2.941 - 1.730/3.336 - 26/5 - 35/23 = ? 07 dec, 08:08 EET (UTC +2)
9/20 + 13/24 + 25/18 - 13/21 - 7/7 = ? 07 dec, 08:08 EET (UTC +2)
70/101 + 1.159/1.163 - 198/151 = ? 07 dec, 08:08 EET (UTC +2)
1/103 + 100 = ? 07 dec, 08:08 EET (UTC +2)
- 11/69 + 53 - 13/44 - 4/14.152 + 7 - 66/5 = ? 07 dec, 08:08 EET (UTC +2)
1/113 + 22 = ? 07 dec, 08:07 EET (UTC +2)
- 44/90 + 34/126 + 23/42 - 35/44 + 34/63 - 340/22 - 853/25 = ? 07 dec, 08:05 EET (UTC +2)
7/33 - 9/20 = ? 07 dec, 08:05 EET (UTC +2)
7/12 - 35/10 + 7/3 - 7/3 = ? 07 dec, 08:04 EET (UTC +2)
6/714 + 42 = ? 07 dec, 08:03 EET (UTC +2)
- 25/45 - 9/103 = ? 07 dec, 08:03 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: