58/7 - 13/4 = 141/28 = 5 1/28 = 5,03571428571; Rezultat scris ca: fracție supraunitară, fracție mixtă și număr zecimal. Fracțiile matematice ordinare (simple) scăzute, rezultatele scăderii explicate mai jos

Operația (cu fracții ordinare) executată:
58/7 - 13/4

Simplificăm fracțiile:

Fracția: 58/7 deja simplificată, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
58 = 2 * 29 și 7 e număr prim;


Fracția: - 13/4 deja simplificată, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
13 e număr prim și 4 = 22;

Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 58/7
58 : 7 = 8 și rest = 2 =>
58/7 = (8 * 7 + 2)/7 = 8 + 2/7


Fracția: - 13/4
- 13 : 4 = - 3 și rest = - 1 =>
- 13/4 = ( - 3 * 4 - 1)/4 = - 3 - 1/4

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

58/7 - 13/4 =
8 + 2/7 - 3 - 1/4 =
5 + 2/7 - 1/4

Cel mai mic multiplu comun CMMMC al numitorilor fracțiilor simplificate, care va fi și numitorul comun al fracțiilor operate:

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


7 e număr prim;

4 = 22;

Pentru CMMMC, luăm toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (7; 4) = 22 * 7 = 28

Factorul de amplificare al fiecărei fracții (CMMMC împărțit la numitorul fiecărei fracții):

Pt. fracția 2/7 este 28 : 7 = (22 * 7) : 7 = 4;


Pt. fracția - 1/4 este 28 : 4 = (22 * 7) : 22 = 7;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor, apoi operăm numărătorii:

5 + 2/7 - 1/4 =
5 + (4 * 2)/(4 * 7) - (7 * 1)/(7 * 4) =
5 + 8/28 - 7/28 =
5 + (8 - 7)/28 =
5 + 1/28

Simplificăm fracția din rezultat:

1/28 deja simplificată, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
1 nu poate fi descompus în factori primi și 28 = 22 * 7;

Rescriem rezultatul:

5 + 1/28 = 5 1/28 ca fracție mixtă.
Rescriem fracția mixtă ca fracție supraunitară:
5 + 1/28 = (5 * 28)/28 + 1/28 = (5 * 28 + 1)/28 = 141/28 ca fracție supraunitară.


5 + 1 : 28 = 5,03571428571 ca număr zecimal.

Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție supraunitară:
58/7 - 13/4 = 141/28

Ca fracție mixtă:
58/7 - 13/4 = 5 1/28

Ca număr zecimal:
58/7 - 13/4 = 5,03571428571

Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; * multiplică; + plus; - minus; = egal;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele operații de scădere a fracțiilor matematice ordinare

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: