1/10 * 345 = 69/2 = 34 1/2 = 34,5; Rezultat scris ca fracție supraunitară pozitivă, fracție mixtă și număr zecimal. Operația de înmulțire a fracțiilor matematice ordinare (simple), rezultatul multiplicării explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
1/10 * 345

Simplificăm fracțiile:

Fracția: 1/10 deja simplificată, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
1 nu poate fi descompus în factori primi și 10 = 2 * 5;

Înmulțim separat numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor, descompunându-i și în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată:

1/10 * 345 =
345/10 =
(3 * 5 * 23)/(2 * 5)

Simplificăm fracția rezultată - împărțim numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, cmmdc:

Pentru CMMDC, luăm toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici:

cmmdc(3 * 5 * 23, 2 * 5) = 5


(3 * 5 * 23)/(2 * 5) =
((3 * 5 * 23) : 5) / ((2 * 5) : 5) =
(3 * 23)/2 =
69/2

Fracția e supraunitară, o rescriem:

69 : 2 = 34 și rest = 1 =>
69/2 = (34 * 2 + 1) / 2 = 34 + 1/2 = 34 1/2 ca fracție mixtă.


34 + 1 : 2 = 34,5 ca număr zecimal.

Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă:
1/10 * 345 = 69/2

Ca fracție mixtă:
1/10 * 345 = 34 1/2

Ca număr zecimal:
1/10 * 345 = 34,5

Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; * multiplică; + plus; - minus; = egal;

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare înmulțite

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: