3/8 + 1/4 + 9/10 = 61/40 = 1 21/40 = 1,525; Rezultat scris ca: fracție supraunitară, fracție mixtă și număr zecimal. Fracțiile matematice ordinare (simple) adunate, rezultatele adunării explicate mai jos

Operația (cu fracții ordinare) executată:
3/8 + 1/4 + 9/10

Pasul 1: Simplificăm fracțiile:

Fracția: 3/8 deja simplificată, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
3 e număr prim și 8 = 23;
Fracția: 1/4 deja simplificată, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
1 nu poate fi descompus în factori primi și 4 = 22;
Fracția: 9/10 deja simplificată, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
9 = 32 și 10 = 2 * 5;

Pasul 2: Cel mai mic multiplu comun CMMMC al numitorilor fracțiilor simplificate, care va fi și numitorul comun al fracțiilor operate:

Descompunerea în factori primi a numitorilor:
8 = 23;
4 = 22;
10 = 2 * 5;

Pentru CMMMC, luăm toți factorii primi, la puterile cele mai mari:
CMMMC (8; 4; 10) = 23 * 5 = 40

Pasul 3: Factorul de amplificare al fiecărei fracții (CMMMC împărțit la numitorul fiecărei fracții):

Pt. fracția: 3/8 este: 40 : 8 = (23 * 5) : 23 = 5;
Pt. fracția: 1/4 este: 40 : 4 = (23 * 5) : 22 = 10;
Pt. fracția: 9/10 este: 40 : 10 = (23 * 5) : (2 * 5) = 4;

Pasul 4: Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor, apoi operăm numărătorii:

3/8 + 1/4 + 9/10 =
(5 * 3)/(5 * 8) + (10 * 1)/(10 * 4) + (4 * 9)/(4 * 10) =
15/40 + 10/40 + 36/40 =
(15 + 10 + 36)/40 =
61/40

Pasul 5: Simplificăm fracția din rezultat:

61/40 deja simplificată, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
61 e număr prim și 40 = 23 * 5;

Pasul 6: Fracția e supraunitară, o rescriem:

61 : 40 = 1 și rest = 21 =>
61/40 = (1 * 40 + 21) / 40 = 1 + 21/40 = 1 21/40 ca fracție mixtă.
1 + 21 : 40 = 1,525 ca număr zecimal.

::::: Răspuns final :::::
:: scris în trei moduri ::

Fracție supraunitară:
3/8 + 1/4 + 9/10 = 61/40

Fracție mixtă:
3/8 + 1/4 + 9/10 = 1 21/40

Număr zecimal:
3/8 + 1/4 + 9/10 = 1,525

Scriere numere: punctul '.' separator de mii, virgula ',' separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul).

Adună fracții matematice ordinare, calculator, rezultate explicate

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate