2/10 + 3/100 = 23/100 = 0,23; Rezultat scris ca: fracție subunitară și număr zecimal. Fracțiile matematice ordinare (simple) adunate, rezultatele adunării explicate mai jos

Operația (cu fracții ordinare) executată:
2/10 + 3/100

Simplificăm fracțiile:

Fracția: 2/10 = 2/(2 * 5) = (2 : 2)/((2 * 5) : 2) = 1/5;


Fracția: 3/100 deja simplificată, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
3 e număr prim și 100 = 22 * 52;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

2/10 + 3/100 =
1/5 + 3/100

Cel mai mic multiplu comun CMMMC al numitorilor fracțiilor simplificate, care va fi și numitorul comun al fracțiilor operate:

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


5 e număr prim;

100 = 22 * 52;

Pentru CMMMC, luăm toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (5; 100) = 22 * 52 = 100

Factorul de amplificare al fiecărei fracții (CMMMC împărțit la numitorul fiecărei fracții):

Pt. fracția 1/5 este 100 : 5 = (22 * 52) : 5 = 20;


Pt. fracția 3/100 este 100 : 100 = 1;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor, apoi operăm numărătorii:

1/5 + 3/100 =
(20 * 1)/(20 * 5) + (1 * 3)/(1 * 100) =
20/100 + 3/100 =
(20 + 3)/100 =
23/100

Simplificăm fracția din rezultat:

23/100 deja simplificată, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
23 e număr prim și 100 = 22 * 52;

Rescriem rezultatul:

23 : 100 = 0,23 ca număr zecimal.

Răspuns final:
:: scris în două moduri ::

Ca fracție subunitară:
2/10 + 3/100 = 23/100

Ca număr zecimal:
2/10 + 3/100 = 0,23

Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; * multiplică; + plus; = egal;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: