1/4 + 1/12 = 1/3 = 0,333333333333; Rezultat scris ca: fracție subunitară și număr zecimal. Fracțiile matematice ordinare (simple) adunate, rezultatele adunării explicate mai jos

Operația (cu fracții ordinare) executată:
1/4 + 1/12

Pasul 1: Simplificăm fracțiile:

Fracția: 1/4 deja simplificată, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
1 nu poate fi descompus în factori primi și 4 = 22;
Fracția: 1/12 deja simplificată, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
1 nu poate fi descompus în factori primi și 12 = 22 * 3;

Pasul 2: Cel mai mic multiplu comun CMMMC al numitorilor fracțiilor simplificate, care va fi și numitorul comun al fracțiilor operate:

Descompunerea în factori primi a numitorilor:
4 = 22;
12 = 22 * 3;

Pentru CMMMC, luăm toți factorii primi, la puterile cele mai mari:
CMMMC (4; 12) = 22 * 3 = 12

Pasul 3: Factorul de amplificare al fiecărei fracții (CMMMC împărțit la numitorul fiecărei fracții):

Pt. fracția: 1/4 este: 12 : 4 = (22 * 3) : 22 = 3;
Pt. fracția: 1/12 este: 12 : 12 = 1

Pasul 4: Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor, apoi operăm numărătorii:

1/4 + 1/12 =
(3 * 1)/(3 * 4) + (1 * 1)/(1 * 12) =
3/12 + 1/12 =
(3 + 1)/12 =
4/12

Pasul 5: Simplificăm fracția din rezultat:

4/12 = 22/(22 * 3) = (22 : 22 )/((22 * 3) : 22 ) = 1/3;
1 : 3 = 0,333333333333 ca număr zecimal.

::::: Răspuns final :::::
:: scris în două moduri ::

Fracție subunitară:
1/4 + 1/12 = 1/3

Număr zecimal:
1/4 + 1/12 = 0,333333333333

Scriere numere: punctul '.' separator de mii, virgula ',' separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul).

Adună fracții matematice ordinare, calculator, rezultate explicate

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate