1/10 + 2/5 = 1/2 = 0,5; Rezultat scris ca: fracție subunitară și număr zecimal. Fracțiile matematice ordinare (simple) adunate, rezultatele adunării explicate mai jos

Operația (cu fracții ordinare) executată:
1/10 + 2/5

Pasul 1: Simplificăm fracțiile:

Fracția: 1/10 deja simplificată, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
1 nu poate fi descompus în factori primi și 10 = 2 * 5;
Fracția: 2/5 deja simplificată, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
2 e număr prim și 5 e număr prim;

Pasul 2: Cel mai mic multiplu comun CMMMC al numitorilor fracțiilor simplificate, care va fi și numitorul comun al fracțiilor operate:

Descompunerea în factori primi a numitorilor:
10 = 2 * 5;
5 e număr prim;

Pentru CMMMC, luăm toți factorii primi, la puterile cele mai mari:
CMMMC (10; 5) = 2 * 5 = 10

Pasul 3: Factorul de amplificare al fiecărei fracții (CMMMC împărțit la numitorul fiecărei fracții):

Pt. fracția: 1/10 este: 10 : 10 = 1

Pt. fracția: 2/5 este: 10 : 5 = (2 * 5) : 5 = 2;

Pasul 4: Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor, apoi operăm numărătorii:

1/10 + 2/5 =
(1 * 1)/(1 * 10) + (2 * 2)/(2 * 5) =
1/10 + 4/10 =
(1 + 4)/10 =
5/10

Pasul 5: Simplificăm fracția din rezultat:

5/10 = 5/(2 * 5) = (5 : 5)/((2 * 5) : 5) = 1/2;
1 : 2 = 0,5 ca număr zecimal.

::::: Răspuns final :::::
:: scris în două moduri ::

Fracție subunitară:
1/10 + 2/5 = 1/2

Număr zecimal:
1/10 + 2/5 = 0,5

Scriere numere: punctul '.' separator de mii, virgula ',' separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul).

Adună fracții matematice ordinare, calculator, rezultate explicate

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate