1 + 1/3 + 1 + 1/5 = 38/15 = 2 8/15 = 2,53333333333; Rezultat scris ca: fracție supraunitară, fracție mixtă și număr zecimal. Fracțiile matematice ordinare (simple) adunate, rezultatele adunării explicate mai jos

Operația (cu fracții ordinare) executată:
1 + 1/3 + 1 + 1/5

Simplificăm fracțiile:

Fracția: 1/3 deja simplificată, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
1 nu poate fi descompus în factori primi și 3 e număr prim;


Fracția: 1/5 deja simplificată, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
1 nu poate fi descompus în factori primi și 5 e număr prim;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

1 + 1/3 + 1 + 1/5 =
2 + 1/3 + 1/5

Cel mai mic multiplu comun CMMMC al numitorilor fracțiilor simplificate, care va fi și numitorul comun al fracțiilor operate:

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


3 e număr prim;

5 e număr prim;

Pentru CMMMC, luăm toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (3; 5) = 3 * 5 = 15

Factorul de amplificare al fiecărei fracții (CMMMC împărțit la numitorul fiecărei fracții):

Pt. fracția 1/3 este 15 : 3 = (3 * 5) : 3 = 5;


Pt. fracția 1/5 este 15 : 5 = (3 * 5) : 5 = 3;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor, apoi operăm numărătorii:

2 + 1/3 + 1/5 =
2 + (5 * 1)/(5 * 3) + (3 * 1)/(3 * 5) =
2 + 5/15 + 3/15 =
2 + (5 + 3)/15 =
2 + 8/15

Simplificăm fracția din rezultat:

8/15 deja simplificată, numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni, descompunerea lor în factori primi:
8 = 23 și 15 = 3 * 5;

Rescriem rezultatul:

2 + 8/15 = 2 8/15 ca fracție mixtă.
Rescriem fracția mixtă ca fracție supraunitară:
2 + 8/15 = (2 * 15)/15 + 8/15 = (2 * 15 + 8)/15 = 38/15 ca fracție supraunitară.


2 + 8 : 15 = 2,53333333333 ca număr zecimal.

Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție supraunitară:
1 + 1/3 + 1 + 1/5 = 38/15

Ca fracție mixtă:
1 + 1/3 + 1 + 1/5 = 2 8/15

Ca număr zecimal:
1 + 1/3 + 1 + 1/5 = 2,53333333333

Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; * multiplică; + plus; = egal;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: